Hủy

Sửa Luật Doanh nghiệp Tin tức

Sửa gì trong Luật Kinh doanh 2014?

Sửa gì trong Luật Kinh doanh 2014?

Luật Doanh nghiệp năm 2014 được sửa đổi giữa lúc môi trường kinh doanh ở Việt Nam đầy tính cạnh tranh, khó dự đoán và dễ tổn thương.

  • 10/04/2013 - 11:09

    Hai vướng mắc của thuế thu nhập doanh nghiệp

    Theo dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế suất thuế phổ thông được giảm từ 25% xuống 23%, còn trần quảng cáo được nâng từ mức 10% lên 15% tổng chi phí của doanh nghiệp