Hủy

Suất ăn công nghiệp Tin tức

Ngọt đắng chuyện suất ăn công nghiệp

Ngọt đắng chuyện suất ăn công nghiệp

Giả sử trung bình mỗi phần cơm trưa giá 20.000 đồng/người, thì quy mô thị trường suất ăn trưa cho người lao động là lên đến hơn 1.000 tỉ đồng mỗi ngày.

Người Tiên Phong