Hủy

Tả phìn Tin tức

Ánh sáng mới cho làng Tả Phìn

Ánh sáng mới cho làng Tả Phìn

Schneider Electric đã trao tặng 330 bộ bóng đèn Mobiya sử dụng năng lượng mặt trời cho 300 hộ gia đình tại làng Tả Phìn.

XOR, XOR Việt Nam