Hủy

Tác hại rượu bia Tin tức

Vì sao người Việt thích nhậu?

Vì sao người Việt thích nhậu?

2,9 tỉ lít là sản lượng bia ở VN năm 2013, người Việt đã được xếp vào hàng cường quốc uống bia trên thế giới. Vì sao người Việt nhậu nhẹt nhiều như vậy?