Hủy

Tái cấu trúc chi phí Tin tức

  • 10/01/2013 - 17:08

    Bài học quản trị nhìn từ Mai Linh

    Không phải bởi bất động sản hay chứng khoán, cũng không phải ngành nghề chịu ảnh hưởng quá nhiều bởi khó khăn của nền kinh tế nhưng Mai Linh vẫn gục ngã.