Hủy

Tái cấu trúc chi phí Tin tức

Ngàn tỉ tái cấu trúc

Ngàn tỉ tái cấu trúc

Doanh nghiệp ứng biến với sự thay đổi của thị trường, điều chỉnh từ mô hình quản trị truyền thống chuyển qua quản trị linh hoạt.

  • 10/01/2013 - 17:08

    Bài học quản trị nhìn từ Mai Linh

    Không phải bởi bất động sản hay chứng khoán, cũng không phải ngành nghề chịu ảnh hưởng quá nhiều bởi khó khăn của nền kinh tế nhưng Mai Linh vẫn gục ngã.