Hủy

Tái cấu trúc nợ Tin tức

Tân Á Đại Thành

Tân Á Đại Thành "bắt tay" KPMG

Tân Á Đại Thành quyết định tái cấu trúc để tối ưu hóa các nguồn lực, bộ máy hoạt động hiệu quả, kiểm soát được tốc độ phát triển.

  • 01/09/2015 - 07:00

    Tái cấu trúc ngân hàng: Thế hệ 2.0

    Từ đầu năm đến nay, công cuộc tái cấu trúc ngân hàng đã ghi nhận nhiều biến chuyển đáng chú ý với sự vào cuộc của Ngân hàng Nhà nước.
  • 08/06/2015 - 09:58

    Cả nước chỉ cần 15 ngân hàng

    Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, tài chính và phát triển nguồn nhân lực là hai trong bốn chủ đề được các nhà khoa học Việt kiều đóng góp.