Hủy

Tài chính ngân hàng Tin tức

Trên đỉnh Margin

Trên đỉnh Margin

ký quỹ (margin) Giúp nhà đầu tư tận dụng đòn bẩy gia tăng lợi nhuận, nhưng đôi khi có thể gây thiệt hại đến toàn thị trường.

  • 18/01/2021 - 13:30

    Vốn rẻ vẫn rẻ

    Thị trường tiếp tục có nhiều khoản vay, tín dụng lãi suất thấp.