Hủy

Tài chính sông Đà Tin tức

  • 05/02/2013 - 07:58

    SCC lỗ năm thứ 3 liên tiếp

    Lũy kế cả năm 2012, lợi nhuận sau thuế âm 3,3 tỷ đồng. Đây đã là năm thứ 3 liên tiếp SCC báo lỗ.