Hủy

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tin tức

GDP ngành nông nghiệp xu hướng giảm

GDP ngành nông nghiệp xu hướng giảm

Sau 5 năm gia nhập WTO, nông sản xuất khẩu giảm giá, thường xuyên bị kiện, áp thuế chống bán phá giá, và đối mặt với hàng rào kỹ thuật ngày càng cao.