Hủy

Tai xanh Tin tức

Sóng “lạ” của USD

Sóng “lạ” của USD

Ngay từ những ngày đầu năm, tỉ giá đồng Việt Nam so với USD đã “gợn sóng”.

 • 08/12/2023 - 07:30

  Giờ G chế tài tái chế

  Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) có hiệu lực từ đầu năm 2024 đưa hoạt động tái chế rác thải vào chế tài đối với doanh nghiệp.
 • 31/05/2023 - 08:42

  Tái chế rác kim loại: Nhu cầu bức thiết

  Khi nhu cầu tăng mạnh đối với các kim loại, việc tái chế càng trở nên bức thiết để giảm tác động của hoạt động khai khoáng lên con người, thiên nhiên.
 • 21/04/2023 - 07:30

  Bao bì giải toán khó EPR

  Một dấu chấm hỏi về khả năng hiện thực hóa tỉ lệ tái chế bắt buộc theo các quy định EPR được bắt đầu vào đầu năm 2024.