Hủy

Talentnet Tin tức

 • 18/04/2018 - 17:36

  Giải thưởng Vietnam HR Awards 2018

  Giải thưởng Vietnam HR Awards sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp đăng ký dự thi từ nay và được xem xét trao giải vào cuối tháng 11/2018.
 • 02/11/2017 - 08:00

  “Thực phẩm” cho nhân tài

  Singapore đã mở ra một tư duy mới về con người và công việc để sẵn sàng thích nghi, bên cạnh giữ lại những truyền thống tốt đẹp nhất.
 • 29/12/2015 - 08:00

  Nút thắt nhân sự hậu TPP

  Hiện trạng thiếu hụt nhân sự đã xảy ra từ lâu, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ sư chế tạo máy và kỹ sư tin học.
 • 07/05/2013 - 10:45

  Nhân sự thuê ngoài, xu hướng mới bùng phát ở Việt Nam

  Lao động thuê ngoài hay Nhân sự thuê ngoài ngày nay đang được xem là cách thức mới để cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hữu hiệu và linh hoạt, ngoài phương pháp truyền thống là tuyển dụng.