Hủy

Talentnet Tin tức

Giải thưởng Vietnam HR Awards 2018

Giải thưởng Vietnam HR Awards 2018

Giải thưởng Vietnam HR Awards sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp đăng ký dự thi từ nay và được xem xét trao giải vào cuối tháng 11/2018.

  • 29/12/2015 - 08:00

    Nút thắt nhân sự hậu TPP

    Hiện trạng thiếu hụt nhân sự đã xảy ra từ lâu, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ sư chế tạo máy và kỹ sư tin học.
  • 07/05/2013 - 10:45

    Nhân sự thuê ngoài, xu hướng mới bùng phát ở Việt Nam

    Lao động thuê ngoài hay Nhân sự thuê ngoài ngày nay đang được xem là cách thức mới để cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hữu hiệu và linh hoạt, ngoài phương pháp truyền thống là tuyển dụng.