Hủy

Talentnet Tin tức

Người trẻ tìm hạnh phúc

Người trẻ tìm hạnh phúc

Nhiều người trẻ sẵn sàng từ bỏ áp lực trong công việc để theo đuổi cuộc sống “hạnh phúc”.

Talentnet mở rộng thị trường

Talentnet mở rộng thị trường

Đầu năm 2024, Công ty nhân sự Talentnet tiến ra khu vực, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tìm kiếm cơ hội phát triển tại những thị trường mới.

  • 07/11/2022 - 13:00

    Giữ chân nhân tài nhờ minh bạch lương

    Kết quả khảo sát lương thưởng năm 2022 của Talentnet cũng tiết lộ, nhận thức đúng lương thưởng có thể giúp tăng mức độ gắn kết của nhân viên gấp 5 lần.