Hủy

Tầm cao Tin tức

  • 20/12/2014 - 08:41

    Năm 2030: Người Việt sẽ cao thêm 2,5-3,5cm

    Với mức kinh phí khoảng 6.000 tỷ đồng, mục tiêu lớn nhất là nâng chiều cao của người Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ đến năm 2030 cao hơn 2,5-3,5cm.
Người Tiên Phong