Hủy

Tấm lót Tin tức

Đo chân chọn giày sao cho vừa?

Đo chân chọn giày sao cho vừa?

Bàn chân người lớn thường tăng thêm vài cỡ qua từng năm, đây là lý do để bạn đo cỡ chân mình 1 năm 1 lần. Khi đi mua giày, nên chọn thời điểm mua vào cuối ngày, lúc bàn chân "nở to" nhất.