Hủy

Tấn công từ chối dịch vụ Tin tức

  • 14/08/2012 - 23:11

    Website của WikiLeaks liên tiếp bị tấn công

    Wikileaks đã bị tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) liên tiếp khiến cho việc truy cập trang web hết sức chậm chạp hay thậm chí không thể vào được trong hơn 1 tuần.