Hủy

Tân dược Tin tức

  • 09/06/2014 - 06:20

    Thuốc Việt lột xác!

    Ngành dược Việt Nam hiện có khoảng 178 doanh nghiệp sản xuất thuốc, trong đó 100 công ty sản xuất tân dược và 78 doanh nghiệp sản xuất Đông dược.
  • 31/07/2012 - 22:21

    DHG thành lập tiếp công ty con

    Công ty TNHH MTV In Bao bì DHG 1 có vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Công ty sản xuất, kinh doanh bao bì nhựa, nhôm, giấy và In xuất bản phẩm.