Hủy

Tan le Tin tức

  • 13/01/2017 - 08:00

    Ông chủ dự án siêu sang kể chuyện

    Trong khi hầu hết các chủ đầu tư đều tìm cách đa dạng sản phẩm nhà thì doanh nghiệp này lại chọn hướng đi riêng, tập trung vào sản phẩm siêu sang.
XOR, XOR Việt Nam