Hủy

Tan minh Tin tức

Sứ đoàn Iwakura

Sứ đoàn Iwakura

Tập hợp nhiều tư liệu giá trị, giúp độc giả hiểu rõ hơn về chuyến du khảo nhằm canh tân Nhật Bản thời Minh Trị dưới góc nhìn của người phương Tây.