Hủy

Tân Tạo Tin tức

KBC: Đen và Đỏ

KBC: Đen và Đỏ

Trong năm 2016, doanh thu của KBC tăng 37%, đạt 1.972 tỉ đồng.

  • 10/02/2015 - 08:00

    Tin vắn chứng khoán ngày 10/2

    ITA phát hành hơn 119 triệu cổ phiếu cấn trừ công nợ; Chủ tịch Lê Thanh Thuấn đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu ASM; VCSC thoái vốn hoàn toàn tại STG...
  • 13/01/2015 - 07:49

    Tin vắn chứng khoán ngày 13/1

    ITA phát hành gần 127 triệu cổ phiếu cấn trừ công nợ; CII đăng ký mua hơn 9 triệu quyền mua cổ phiếu LGC; PVX đăng ký thoái vốn 4 công ty...