Hủy

Tăng cuối tuần Tin tức

  • 05/04/2014 - 07:23

    Giá quặng sắt tăng mạnh nhất trong 7 tháng

    Giá quặng sắt chốt phiên cuối tuần tăng mạnh nhất trong hơn 7 tháng, giá thép tiếp tục ổn định trên thị trường Trung Quốc với chuỗi tăng hai tuần liên tiếp.
Người Tiên Phong