Hủy

Tăng trở lại Tin tức

  • 15/05/2015 - 09:31

    Bản tin thị trường cà phê ngày 15/5

    Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 37,1-37,6 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.
  • 29/04/2015 - 08:30

    Bản tin thị trường cà phê ngày 29/4

    Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 37,4-38 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.