Hủy

Tang truong kinh te an do Tin tức

  • 30/09/2020 - 09:44

    GDP 9 tháng tăng 2,12%

    Tăng trưởng GDP quý III đạt 2,62%, thấp nhất 10 năm qua, nhưng tăng mạnh so với mức 0,36% của quý II.