Hủy

Tang truong Tin tức

  • 13/01/2020 - 21:23

    Vàng vượt rào

    Giá vàng vẫn có chiều hướng đi lên trong dài hạn...
  • 29/11/2019 - 09:44

    Thông tư 22 dồn BIDV vào thế khó?

    VCSC nhận định Thông tư 22/2019/TTNHNN (TT 22) sẽ có tác động tiêu cực nhẹ đối với tăng trưởng tín dụng của BIDV từ năm 2020 trở đi...