Hủy

Tăng trưởng tín dụng Tin tức

  • 27/06/2023 - 17:26

    Nhu cầu tín dụng yếu do đâu?

    Tính đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã có 4 lần điều chỉnh lãi suất điều hành để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.
  • 30/03/2023 - 13:30

    Sóng tỉ USD vay dưới chuẩn

    Thị trường cho vay tiêu dùng dưới chuẩn với quy mô hàng chục tỉ USD vô cùng hấp dẫn nhưng cũng đầy rủi ro hiện tại và phía trước.