Hủy

Tăng trưởng tín dụng Tin tức

Xả áp lực trái phiếu

Xả áp lực trái phiếu

Sau hàng loạt lời cảnh báo, thị trường trái phiếu vẫn tăng trưởng nóng và lộ ra nhiều vết rạn rủi ro cho sự ổn định của hệ thống tài chính.

  • 28/07/2021 - 08:00

    Ngóng tín dụng tăng

    Kỳ vọng ngân hàng nhà nước sẽ nới hạn mức tín dụng thêm lần nữa trong năm.