Hủy

Tăng trưởng Việt Nam 2018 Tin tức

Những cảnh báo tháng 5

Những cảnh báo tháng 5

Samsung và LG có thể giảm quy mô đầu tư ở Việt Nam. Đây là rủi ro mới phát sinh cần được chú ý của kinh tế 5 tháng đầu năm.

GDP Việt Nam năm 2018 là 6,8%

GDP Việt Nam năm 2018 là 6,8%

Theo Trung tâm Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia, tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 được dự báo sẽ tiếp tục chuyển biến tích cực.