Hủy

Tăng vốn gấp đôi Tin tức

Chủ tịch Vietcombank muốn tăng cho vay VND

Chủ tịch Vietcombank muốn tăng cho vay VND

Tốc độ tăng trưởng tín dụng gấp đôi trung bình ngành 6 tháng, song Chủ tịch Vietcombank chưa hài lòng vì tín dụng tiền đồng vẫn tăng thấp so với ngoại tệ.