Hủy

Tập đoàn Tín Thành Tin tức

  • 04/08/2014 - 08:50

    Khó vay gói 50.000 tỉ đồng

    Hơn 4 tháng sau khi gói tín dụng 50.000 tỉ đồng theo mô hình liên kết 4 nhà, đến nay chưa một doanh nghiệp bất động sản nào vay được vốn.