Hủy

Tắt đường Tin tức

“Đường tắt”  của cổ phiếu

“Đường tắt” của cổ phiếu

Khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có sự chững lại thì dòng tiền lại chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ để tìm kiếm cơ hội.

Người Tiên Phong