Hủy

Tất toán vàng Tin tức

10 ngân hàng chưa hoàn thành tất toán vàng

10 ngân hàng chưa hoàn thành tất toán vàng

Ngày 30-6 là thời hạn các ngân hàng phải tất toán dư nợ huy động vàng. Theo kiểm tra của Ngân hàng nhà nước (NHNN), tính đến thời điểm này còn khoảng 10 ngân hàng chưa hoàn tất việc tất toán do còn thiếu hụt thanh khoản.