Hủy

Tata group Tin tức

Tata khốn đốn

Tata khốn đốn

Tham vọng quốc tế của Tata Group bị cản bước bởi virus Corona.

Vì sao Tata thay soái?

Vì sao Tata thay soái?

“Rõ ràng, Hội đồng Quản trị Tata đã mất niềm tin vào khả năng lãnh đạo của Mistry”.