Hủy

Tàu đô đốc Tin tức

UDC thay Tổng giám đốc

Ông Hồ Thanh Côn làm Tổng giám đốc UDC thay ông Trịnh Hàng. Đồng thời, UDC bổ nhiệm ông Võ Thanh Phong giữ chức phó tổng giám đốc từ 15/3.