Hủy

Tây Ban Nha khủng hoảng chính trị Tin tức

Euro giảm mạnh trước cuộc họp ECB

Euro giảm mạnh trước cuộc họp ECB

Thị trường chờ quyết định của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) trước lo ngại khủng hoảng eurozone trầm trọng hơn do bất ổn chính trị Tây Ban Nha, Italia.

Người Tiên Phong