Hủy

Tay trai Tin tức

Bản tin thị trường cà phê ngày 24/3

Bản tin thị trường cà phê ngày 24/3

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên diễn biến trái chiều từ 32,8-33,4 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York diễn biến trái chiều.

 • 16/10/2015 - 08:06

  Bản tin thị trường cà phê ngày 16/10

  Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 36,3-37,1 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp tục tăng trong khi giá Arabica sàn ICE New York giảm.
 • 07/10/2015 - 07:55

  Bản tin thị trường cà phê ngày 7/10

  Giá cà phê Tây Nguyên quay đầu giảm xuống 35,6-36,2 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm trong khi giá Arabica sàn ICE New York tiếp tục tăng.
 • 18/09/2015 - 08:23

  Bản tin thị trường cà phê ngày 18/9

  Giá cà phê Tây Nguyên quay đầu giảm xuống 34,8-35,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London đảo chiều giảm, trong khi giá Arabica sàn ICE New York tăng.
 • 17/09/2015 - 07:27

  Bản tin thị trường cà phê ngày 17/9

  Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 35,1-36 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tăng trở lại, trong khi giá Arabica sàn ICE New York vẫn giảm.
 • 05/09/2015 - 08:02

  Bản tin thị trường cà phê ngày 5/9

  Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 35-35,6 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp tục tăng trong khi giá Arabica sàn ICE New York giảm.
 • 01/08/2015 - 09:33

  Bản tin thị trường cà phê ngày 1/8

  Giá cà phê Tây Nguyên giảm xuống 35,3-36,1 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London quay đầu giảm trong khi giá Arabica sàn ICE New York tiếp tục tăng.
 • 29/07/2015 - 08:15

  Bản tin thị trường cà phê ngày 29/7

  Giá cà phê trong nước không đổi ở 34,6-35,4 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London đảo chiều tăng trong khi giá Arabica sàn ICE New York tiếp tục giảm.
 • 25/07/2015 - 07:57

  Bản tin thị trường cà phê ngày 25/7

  Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 35,1-35,9 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm tiếp trong khi giá Arabica sàn ICE New York đảo chiều tăng.
 • 23/07/2015 - 08:25

  Bản tin thị trường cà phê ngày 23/7

  Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 35,7-36,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tăng trong khi giá Arabica sàn ICE New York tiếp tục giảm.
 • 21/07/2015 - 08:33

  Bản tin thị trường cà phê ngày 21/7

  Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 35,6-36,2 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tăng trong khi giá Arabica sàn ICE New York tiếp tục giảm.
 • 11/07/2015 - 10:41

  Bản tin thị trường cà phê ngày 11/7

  Giá cà phê Tây Nguyên giảm xuống 36,3-36,9 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London đảo chiều giảm, trong khi giá Arabica sàn ICE New York tiếp tục tăng.
 • 03/07/2015 - 09:25

  Bản tin thị trường cà phê ngày 3/7

  Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 36,7-37,3 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp tục giảm, trong khi giá Arabica sàn ICE New York tăng.
 • 27/06/2015 - 08:12

  Bản tin thị trường cà phê ngày 27/6

  Giá cà phê Tây Nguyên tăng lên 38,2-38,9 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London đảo chiều tăng trong khi giá Arabica sàn ICE New York giảm.