Hủy

Tay vịn Tin tức

Té là quỵ luôn

Té là quỵ luôn

Ước tính mỗi năm VN có khoảng 2 triệu người trên 65 tuổi té ngã. Tỷ lệ tử vong 5 năm sau té ngã lên đến 50%.