Hủy

Tellscore Tin tức

Hiip vừa gọi thêm vốn

Hiip vừa gọi thêm vốn

Hiip, nền tảng influencer (người ảnh hưởng) tại Việt Nam thông báo đã gọi vốn thành công. Giá trị thương vụ không được tiết lộ.