Hủy

Tên lửa hành trình Tin tức

  • 29/08/2013 - 10:24

    Sức mạnh quân sự của Syria

    Đứng trước nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa hành trình và các máy bay chiến đấu của Mỹ và đồng minh, Syria có sức mạnh gì để chống lại?
Người Tiên Phong