Hủy

Tetra pak Tin tức

Thụy Điển – Tetra Pak & ẩn số 4.0

Thụy Điển – Tetra Pak & ẩn số 4.0

Tetra Pak - Nhà sản xuất bao bì lớn nhất thế giới chuyển đổi mô hình 4.0 để vận hành bền vững với tư duy bảo tồn thế giới tự nhiên.

  • 26/10/2018 - 06:30

    Tetra Pak và ẩn số 4.0

    Nhà sản xuất bao bì lớn nhất thế giới chuyển đổi mô hình 4.0 với tư duy bảo tồn thế giới tự nhiên.
Người Tiên Phong