Hủy

Tetra pak Tin tức

Thụy Điển – Tetra Pak & ẩn số 4.0

Thụy Điển – Tetra Pak & ẩn số 4.0

Tetra Pak - Nhà sản xuất bao bì lớn nhất thế giới chuyển đổi mô hình 4.0 để vận hành bền vững với tư duy bảo tồn thế giới tự nhiên.

  • 26/10/2018 - 06:30

    Tetra Pak và ẩn số 4.0

    Nhà sản xuất bao bì lớn nhất thế giới chuyển đổi mô hình 4.0 với tư duy bảo tồn thế giới tự nhiên.