Hủy

Textile Tin tức

  • 19/10/2019 - 14:32

    Recycled fiber is future of textile industry

    In 2016, when major sportswear manufacturers Adidas, Nike, and Speedo successfully used recycled materials to produce their popular products, Century Synthetic Fiber Corporation found opportunity from this new market.
  • 10/03/2018 - 08:30

    Cái chết của ngành may mặc

    Khi kinh tế tăng trưởng, lương tăng trở lại và người tiêu dùng hăm hở đi mua sắm thì những người Mỹ lại ngày càng chi tiêu ít hơn vào quần áo.
Người Tiên Phong