Hủy

TH truemilk Tin tức

  • 07/02/2013 - 10:25

    BTT lãi 36 tỷ đồng năm 2012

    Doanh thu thuần quý IV/2012 của công ty tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, giá vốn hàng bán cũng tăng 6,7%.