Hủy

Thai Binh Tin tức

 • 13/04/2023 - 16:51

  Thai Binh seeks investors for housing project

  The Thai Binh Department of Planning and Investment in Vietnam’s north is calling for investors to build a housing project with an estimated cost of VND7.96 trillion ($333 million).
 • 09/03/2023 - 09:28

  Chất thép tỉ USD của REE

  Thế hệ lãnh đạo mới của REE đã được thử thách để đảm đương những mục tiêu tỉ USD sắp tới.
 • 29/03/2022 - 09:00

  Chất thép tỉ USD của REE

  Thế hệ lãnh đạo mới của REE đã được thử thách để đảm đương những mục tiêu tỉ USD sắp tới.