Hủy

Thái đang có dân số già Tin tức

Thái Lan già hóa

Thái Lan già hóa

Vào năm 2022, Thái Lan sẽ là quốc gia đang phát triển đầu tiên trở thành một “xã hội già”, với hơn 14% dân số có độ tuổi hơn 65.