Hủy

Thái Lan Tin tức

Khởi sắc du lịch Đông Nam Á

Khởi sắc du lịch Đông Nam Á

Nới lỏng chính sách nhập cảnh kết hợp nhiều biện pháp phục hồi, ngành du lịch tại Đông Nam Á được kỳ vọng sớm lấy lại vị thế như trước COVID-19.