Hủy

Tham do Tin tức

  • 17/02/2022 - 13:49

    HCM City accelerates metro line projects

    HCM is speeding up construction of the first metro line, Ben Thanh - Suoi Tien, and preparing for starting work on the second one, Ben Thanh - Tham Luong, this year.
  • 09/01/2022 - 15:55

    Tham vọng xe điện của Sony

    Sony, một công ty thuần về điện tử và công nghệ giải trí của Nhật Bản cũng muốn chia một miếng bánh thị phần trong lĩnh vực xe điện.