Hủy

Thần Đồng Đất Việt Tin tức

Ngày xửa ngày xưa...

Ngày xửa ngày xưa...

Khi hàng ngoại nhập dần trở nên quen thuộc với cuộc sống của người dân, một vài lĩnh vực nội địa dường như chỉ còn là "Ngày xửa ngày xưa...".

XOR, XOR Việt Nam