Hủy

Thần giữ của Tin tức

  • 22/09/2014 - 09:16

    Nhà đầu tư tiếp tục bỏ vàng

    Quỹ phòng hộ giảm tiếp đặt cược vào giá vàng tăng khi giá vàng giảm và nhà đầu tư rút 6,7 tỷ USD khỏi các quỹ ETF vàng từ tháng 6.
  • 08/09/2014 - 08:22

    Nhà đầu tư tiếp tục rời xa vàng

    Nhà quản lý tiền tệ đã giảm tỷ lệ đặt cược vào giá vàng tăng trong tuần thứ 3 liên tiếp, giải phóng 1,6 tỷ USD từ các quỹ nắm giữ vàng.