Hủy

Than hong Tin tức

  • 18/02/2023 - 15:00

    Cây mía kiên cường

    Dù trải qua nhiều thử thách, gia đình họ Đặng vẫn ngày càng mở rộng cơ nghiệp với vị ngọt của cây mía...
  • 08/02/2023 - 19:30

    "Sắc màu" của hydro

    Hydro được giới thiệu là yếu tố quan trọng trong chuyển hoá năng lượng. Nhưng tác dụng phụ của các loại hydro là điều cần được lưu ý.