Hủy

Than nhiet Tin tức

  • 17/06/2024 - 14:00

    Châu Á trong cơn sóng nhiệt

    Những đợt sóng nhiệt càn quét qua nhiều nơi ở châu Á trong tháng 4 và tháng 5, liên tục phá vỡ các kỷ lục trước đó.
  • 12/09/2023 - 10:16

    Kỳ nghỉ nóng nực

    Ngành du lịch đang thay đổi khi phải đối mặt với nhiệt độ gia tăng và các hiện tượng thời tiết cực đoan.