Hủy

Thân thiện môi trường Tin tức

Vật liệu xây dựng xanh lên ngôi

Vật liệu xây dựng xanh lên ngôi

Đặt mục tiêu tăng lượng tiêu thụ và sản xuất vật liệu xây dựng “xanh”, Việt Nam đang tiếp cận với các công nghệ sản xuất vật liệu xây không nung mới.