Hủy

“Tháng Văn hóa Việt Nam” tại Cộng hòa Sécm Tin tức

Người Việt bốn phương (số 631)

Người Việt bốn phương (số 631)

Trong công hàm ngày 1.5, Bộ Ngoại giao Việt Nam một lần nữa đề nghị Chính phủ Indonesia thả tự do ngay cho 12 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ.