Hủy

Thành Công & Hạnh Phúc Tin tức

Có phải cứ thành công thì sẽ tự tin?

Có phải cứ thành công thì sẽ tự tin?

Để hạnh phúc và thành công, thì đầu tiên bạn phải tự tin… Nhưng mà để tự tin, thì bạn phải hạnh phúc, thành công hay được yêu thương trước đã.