Hủy

Thanh dong Tin tức

  • 23/08/2023 - 07:30

    Bất động sản: "Băng mỏng đã tan"

    Thị trường bất động sản chờ thời gian thẩm thấu các chính sách tích cực từ việc gỡ 2 nút thắt lớn nhất hiện tại là pháp lý và vốn.
  • 22/06/2023 - 07:30

    Bất động sản "bên nóng, bên lạnh"

    Thanh khoản đang thấp kỷ lục khiến thị trường chứng kiến đợt điều chỉnh mạnh về giá cũng như chính sách thanh toán linh hoạt ở nhiều dự án.